BHP

Studia I stopnia

Podczas studiów absolwent uzyskuje zarówno wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych i technicznych, jak i wiedzę specjalistyczną za zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach pracy i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służb BHP.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy we wszystkich instytucjach życia społecznego, jako kreator bezpiecznych warunków pracy, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w sferze szeroko rozumianego doradztwa w zakresie stosowania zasad oraz przepisów BHP. Są przygotowani do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w jednostkach badawczych, prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących BHP.

Studenci BHP dokonują wyboru specjalności na 5 semestrze studiów.

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się m.in.:

  • Fizyka, matematyka, chemia
  • Prawo pracy
  • Ergonomia w kształtowaniu środowiska pracy
  • Zarządzenie bezpieczeństwem i higiena pracy
  • Szkolenia BHP
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Metodyka pracy inspektora BHP

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl