BHP Edukacja i zarządzanie

Studia I stopnia

canstockphoto27173583

Specjalność ta rozszerza wiedzę z zakresu kultury pracy, jako podstawę kształtowania świadomości bezpiecznej pracy poprzez szeroko rozumianą edukację. Przygotowuje do pracy edukacyjnej z zakresu tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do działań prewencyjnych przeciwdziałającym zagrożeniom zdrowia i życia.

Studia tej specjalności rozszerzają i aktualizują wiedzę w obszarze menedżerskiego systemu analizy problemów bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem wpływu zdrowia psychicznego i społecznego na jakość pracy. Zapewniają znajomość podstaw tworzenia kultury bezpieczeństwa w zakładzie pracy, przy jednoczesnej znajomości kierowania organizacją zarządzania ryzykiem, znajomości kierowania organizacją, zarządzania ryzykiem zawodowym w zakresie kwalifikacji menedżerskich i edukacyjnych.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres:ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl