Bezpieczeństwo i higiena pracy – edukacja i zarządzanie

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe BHP w SZCZECINIE.

Absolwent zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności, które pozwolą znaleźć pracę jako:

  • specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy
  • doradca w zespołach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii
  • wykładowca szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • specjalista świadczący usługi w zakresie BHP (postępowania
  • powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego itp.) .

Jak prognozują analitycy, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inspektorów BHP w ciągu najbliższych lat będzie systematyczne rosnąć. Wraz z wejściem w życie w 2005 roku nowych przepisów dot. służb BHP, obowiązki inspektora BHP może pełnić jedynie osoba, która ukończyła studia kierunkowe w tym zakresie (w tym studia podyplomowe). Studia te pozwolą na przekwalifikowanie się, zdobycie dodatkowego atrakcyjnego zawodu, dającego szansę na awans i wyższe zarobki.

Podstawa prawna studiów:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) .

Opłaty:

  • Opłata wpisowa 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1350 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.