BEZWZGLĘDNY ZAKAZ NAGRYWANIA SPOTKAŃ PODCZAS ZAJĘĆ

NA PODSTAWIE REGULAMINU STUDIÓW PAR. 21 PKT 11 NA UCZELNI OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ NAGRYWANIA SPOTKAŃ ONLINE Z PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA.