Bezpłatna konferencja dla nauczycieli ,,Nie tylko Tydzień Kodowania – miejsce programowania w edukacji”

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji pn. Nie tylko Tydzień Kodowania – miejsce programowania w edukacji” w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania, która odbędzie się 19 października 2016 o godz. 10:00

Oferta dla nauczycieliCykl spotkań seminaryjnych

„Wejrzyj w duszę dziecka.
Problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”Cel ogólny: Przedstawienie i pogłębienie wiedzy na temat problemów psychicznych (geneza, różnicowanie, skutki, itp.) dzieci i młodzieży oraz sposobów interwencji.

Cena: 55 zł

Seminarium I

Tytuł: Nie chcą wiedzieć tego co wiedzą i widzieć tego co widzą

Termin: 13.05.2019r.

Godz.: 17.00-18.30

Cele:

 1. Analiza i ocena problemów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 2. Analiza i ocena instytucji odpowiedzialnych za zdrowie psychiczne dzieci.
 3. Określenie zakresu koniecznych zmian świadomości i wiedzy nauczycieli i rodziców w zakresie kształtowania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zgłoszenie

Seminarium II

Tytuł: Walka, ucieczka czy zamrożenie?

Termin: 20.05.2019r.

Godz.: 17.00-18.30

Cele: Wskazanie przyczyn, objawów i sposobów redukcji stresu

Zgłoszenie

Seminarium III

Tytuł: Psyche jako dusza władająca ciałem

Termin: 27.05.2019r.

Godz.: 17.00-18.30

Cele:

 1. Przedstawienie roli emocji w życiu człowieka
 2. Identyfikacja i opis zaburzeń psychicznych na tle emocjonalnym u dzieci
  i młodzieży
 3. Zapoznanie ze sposobami interwencji, leczenia i profilaktyki zaburzeń psychicznych na tle emocjonalnym

Zgłoszenie

Seminarium IV

Tytuł: Proszę Pani, mam traumę

Termin: 03.06.2019r.

Godz.: 17.00-18.30

Cele:

 1. Scharakteryzowanie pojęcia traumy, genezy i mechanizmów powstawania.
 2. Określenie przyczyn i skutków powstawania zdarzeń traumatycznych u dzieci i młodzieży oraz wskazanie sposobów ich zapobiegania i leczenia.

Zgłoszenie

Seminarium V

Tytuł: Nie radzę sobie!

Termin: 10.06.2019r.

Godz.: 17.00-18.30

Cele:

 1. Diagnoza destrukcyjnych zachowań dzieci i młodzieży (tj. samobójstwa, samookaleczenia, przemoc szkolna) oraz wskazanie sposobów ich redukcji i zapobiegania.

Zgłoszenie

Seminarium VI

Tytuł: W sieci uzależnień

Termin: 17.06.2019r.

Godz.: 18.00-19.30

Cele:

 1. Kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wagi negatywnych skutków korzystania z urządzeń, aplikacji i portali społecznościowych oraz sposobów redukcji ich negatywnego wpływu na dzieci i młodzieży.
 2. Określenie przyczyn i skutków uzależnień od substancji psychoaktywnych i wskazanie metod zapobiegania.

Zgłoszenie


Zajęcia seminaryjne prowadzi:

dr inż. Maria Christowa Dobrowolska

Psychocentrum Aequilibrium
ul. Gen. Maczka 10/20, 71-050 Szczecin
tel. +48 885 01 44 01
e-mail: mchristowa@psychocentrum.net
strona internetowa: www.psychocentrum.net

Ukończyłam SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna.

Moje doświadczenie psychologiczne zainicjowałam stażami w SPS ZOZ „Zdroje” Szczecin, na V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym z Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Afektywnych oraz na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej.

Ukończyłam również studia podyplomowe z psychologii transportu. Jako konsultantka psychoterapii pozytywnej posiadam certyfikat akredytowany przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden), otrzymany po podstawowym kursie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej organizowanym przez Wrocławski Instytut Psychoterapii. Jestem członkiem WAPP (ang. World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy).

Jestem także terapeutą prowadzącym terapię metodami Brainspotting, EEG Biofeedback oraz RehaCom. Te dwie ostatnie umiejętności uzyskałam uczestnicząc w kursach organizowanych przez firmę Biomed we Wrocławiu.

Doskonalenie się to proces, więc przez cały czas podnoszę swoje kwalifikacje
w obszarze psychologii poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, głownie w specjalnościach związanych z neuropsychologią, psychosomatyką i traumą.

Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z neuropsychologii klinicznej
w WSH TWP w Szczecinie oraz rocznego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych w Instytucie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
w Szczecinie.

Psychologia jest moim piątym fakultetem. Moje doświadczenia i wiedzę zdobywałam w takich dziedzinach jak: muzyka (ukończyłam Akademię Muzyczną w Poznaniu, jestem dyplomowaną skrzypaczką o profilu pedagogicznym ze stażem pracy w różnych instytucjach artystycznych), transport (ukończyłam Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie, jestem inżynierem nawigatorem oraz inżynierem transportu, mam doświadczenie zawodowe w sektorze gospodarki morskiej), ekonomia (posiadam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu po studiach doktoranckich
w SGH w Warszawie, ukończyłam również podyplomowe studia zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie), a także edukacja (jestem nauczycielem akademickim z długim stażem pracy w wyższych uczelniach państwowych – Akademia Morska w Szczecinie oraz prywatnych – mi. in. ZPSB w Szczecinie, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie).

Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15.
Kontakt – telefon: 91 424-32-33, e-mail: odn@wshtwp.pl