Bezpieczni w służbie pracy

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

oraz

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie

serdecznie zapraszają na szkolenie

„Bezpieczni w służbie i w pracy, czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów”

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących w służbach mundurowych, zainteresowanych taką formą pracy lub zajmujących się na co dzień kontaktami z tak zwanym trudnym petentem w przestrzeni prawnej.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu właściwego postępowania z petentem agresywnym i roszczeniowym.

Moduł teoretyczny obejmuje szkolenie z zakresu: rozładowywania napięć i stresu wynikających z kontaktu z osobami agresywnymi i roszczeniowymi; prowadzenia rozmów i zachowania się w zetknięciu z czynną agresją ze strony petenta; ochrony prawnej, której podlegają funkcjonariusze publiczni z racji wykonywanego przez siebie zawodu.

Na moduł praktyczny składają się: stosowanie prostych technik relaksacyjnych; techniki obrony przed agresją fizyczną; projektowanie bezpiecznego miejsca pracy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty.

Szkolenie odbędzie 8 listopada 2017 roku w godz. 900–1400 w sali konferencyjnej
Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
przy ul. Monte Cassino 15. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników odbywa się do godziny 1200 dnia 6 listopada 2017 roku. Wypełnione formularze zgłoszeniowe (wzór poniżej) prosimy przesyłać na adres: bpick@wshtwp.pl Liczba miejsc jest ograniczona.

Do pobrania:

PROGRAM SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Organizatorzy: