Bezpieczni w służbie i w pracy

Bezpieczni w służbie i w pracy

W środę 8 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie „Bezpieczni w służbie i w pracy, czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów”. Szkolenie zorganizowane było przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie.

Szkolenie przeznaczone było dla wszystkich osób pracujących w służbach mundurowych, zainteresowanych taką formą pracy lub zajmujących się na co dzień kontaktami z tak zwanym trudnym petentem w przestrzeni prawnej.

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu właściwego postępowania z petentem agresywnym i roszczeniowym.

Moduł teoretyczny obejmował zakres: rozładowywania napięć i stresu wynikających z kontaktu z osobami agresywnymi i roszczeniowymi; prowadzenia rozmów i zachowania się w zetknięciu z czynną agresją ze strony petenta; ochrony prawnej, której podlegają funkcjonariusze publiczni z racji wykonywanego przez siebie zawodu.

Na moduł praktyczny składały się: stosowanie prostych technik relaksacyjnych; techniki obrony przed agresją fizyczną; projektowanie bezpiecznego miejsca pracy.

Prelegentom dziękujemy za wygłoszenie wykładów a Uczestnikom za przybycie oraz aktywne uczestnictwo.