BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY EDUKACJA I ZARZĄDZANIE

Studia podyplomowe pozostałe kierunki | Szczecin, Konin, Białystok, Zgorzelec

NOWY ZAWÓD W JEDEN ROK!
Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe BHP – edukacja i zarządzanie w SZCZECINIE.
Absolwent zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności, które pozwolą znaleźć pracę jako:

  • specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy
  • doradca w zespołach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii
  • wykładowca szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • specjalista świadczący usługi w zakresie BHP (postępowania
  • powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego itp.) .Znalezione obrazy dla zapytania bhp
  • Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz specjalistów zajmujących się problematyką BHP i kształtowaniem bezpiecznych zachowań człowieka w środowisku pracy, jak również do wszystkich osób pragnących zdobyć kwalifikacje w dziedzinie BHP.

Absolwenci studiów są przygotowywani do pracy w służbach BHP – wszystkich sektorów gospodarki (m. in. budownictwa, szkolnictwa, służby zdrowia, służb mundurowych, administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego) a ponadto jako wykładowcy tej tematyki na wszelkiego rodzaju szkoleniach i kursach.

W ramach praktyk zawodowych, zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa. W szczególności sposobu wykorzystania zdobyczy nauki i techniki, służącej optymalizacji pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych z zakresu elektryczności, energetyki i gazu (SEP).

Podstawa prawna studiów:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) .
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 246, poz. 2468)

Opłaty:

  • Opłata wpisowa 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl