Bezpieczeństwo i higiena pracy – edukacja i zarządzanie, edycja 12, semestr III

Uprzejmie informujemy, że Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych można odbierać
w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15

Przypominamy o rozliczeniu się z biblioteką WSH TWP oraz o opłacie za świadectwo, która wynosi 30 zł
i trzeba ją uiścić przed egzaminem końcowym na ogólne konto uczelni.