ARTETERAPIA W PRACY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Podyplomowe studia z zakresu arteterapii w pracy psychoterapeutycznej skierowane są do psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, pedagogów, nauczycieli, socjologów, osób pracujących z grupami, oraz tych, którzy są zainteresowani rolą sztuki w życiu człowieka. Program studiów został przygotowany z myślą o osobach, które chcą nabyć i poszerzyć kompetencje z zakresu szeroko pojętej arteterapii w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub trudnościami interpersonalnymi.
Studia podyplomowe mają charakter praktyczny. Szczególny nacisk zostanie położny na zdobycie umiejętności w obszarze wykorzystania technik i programów arteterapeutycznych, a także prowadzenia dialogu arteterapeutycznego.
Program studiów realizowany będzie podczas jedenastu zjazdów weekendowych (dwa semestry).

Kadra dydaktyczna
Wysoką jakość kształcenia zapewni wykwalifikowana kadra specjalistów. Zajęcia poprowadzą praktycy z obszaru arteterapii i psychoterapii.

Przykładowe bloki w ramach realizowanych zajęć
1. Trening interpersonalny
2. Podstawy psychologii
3. Podstawy psychoterapii
4. Etyka w pracy terapeutycznej
5. Psychologia twórczości warsztat
6. Metodyka pracy arteterapeuty, warsztat pracy arteterapeuty
7. Biografia – praca z własnym życiorysem, zdjęciami, listami, wspomnieniami
8. Bajkoterapia – wykorzystanie bajek i bibliografii w pracy terapeutycznej
9. Muzykoterapia – praca z własnym głosem, instrumentami muzycznymi, nagraniami
10. Choreoterapia– wykorzystanie tańca, ruchu w pracy terapeutycznej
11. Teatroterapia – zastosowanie aspektów dramy i teatru jako procesu terapeutycznego

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć w placówkach służby zdrowia, środowiskowych domach samopomocy, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach kulturalno-oświatowych, placówkach wspomagających osoby uzależnione, klubach seniora, więzieniach, ośrodkach dziennego pobytu, świetlicach środowiskowych, ośrodkach interwencji kryzysowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność podczas na zajęciach, aktywny udział, przygotowanie własnego projektu arteterapeutycznego.

Wymagane dokumenty
1. Dyplom ukończenia studiów magisterskich.

Cena
2400 zł

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl