AKTY WEWNĘTRZNE UCZELNI

Studenci – Struktura uczelni

Uchwała nr 12/2015 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Kryminologia (II st.)

Uchwała nr 11/2016 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku BHP

Uchwała nr 15/2016 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Kryminologia

Uchwała nr 2/2017 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Psychologia

Uchwała nr 5/2017 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Praca socjalna

Uchwała nr 15/2017 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Kryminologia WZ w Zgorzelcu

Uchwała nr 26/2017 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kieruku Prawo

Uchwała nr 28/2017 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika (I i II st.)

Uchwała nr 4/2018 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia Pedagogika specjalna – WNS

Uchwała nr 9/2018 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie (I st.)

Uchwała nr 19/2018 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna (I st.) – WZ Konin

Uchwała nr 20/2018 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna (I st.) WZ Zgorzelec