Aktualności

Aktualności

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaplanowało na najbliższy okres wszystkich zainteresowanych studentów na bezpłatne szkolenia:

I. Rola inteligencji emocjonalnej w budowaniu relacji interpersonalnych czyli my=sukces
elementy inteligencji emocjonalnej
relacje z samym sobą
relacje z innymi ludźmi
pragnienie jako źródło naszego działania
zarządzanie emocjami w środowisku zawodowym

Termin: 17 maja 2014 r.
Godz: 9,00-16,00
Miejsce: Monte Cassino 15 w Szczecinie

II. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
1. Podstawowe pojęcia i definicje.
2. Prawidłowe nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę.
3. Czas pracy osób niepełnosprawnych oraz dodatkowe przerwy w pracy.
4. Urlopy pracowników niepełnosprawnych (urlop dodatkowy, zwolnienia od pracy, turnus rehabilitacyjny).
5. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
6. Równe traktowanie w zatrudnieniu.
7. Usługi i instrumenty rynku pracy (staże zawodowe, szkolenia i kursy, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje)
8. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (komu przysługuje, wysokość)
9. Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
10.“Aktywny Samorząd” – program pilotażowy dla osób niepełnosprawnych (dofinansowanie dla studentów) 5. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (wybrane akty prawne + wzory druków i wniosków)
11. Zmiana kwot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą. 12. Instytucje i organizacje realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Termin: 31 maja 2014 r.
Godz: 9,00-16,00
Miejsce: Monte Cassino 15 w Szczecinie

III. Komunikacja werbalna i niewerbalna jako droga do zrozumienia siebie i innych ludzi
cechy komunikacji werbalnej
cechy komunikacji niewerbalnej
style komunikacji z klientami
idealne sytuacje komunikacyjne
bariery i błędy w perspektywie różnic wieku

Termin: 16 czerwca 2014 r.
Godz: 9,00-16,00
Miejsce: Monte Cassino 15 w Szczecinie


Zapraszamy do udziału w projekcie “Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” realizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji.

Projekt skierowany jest do niepracujących osób w wieku 16-29, z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym sprzężonym. Beneficjenci muszą mieć wykształcenie ponadgimnazjalne i nie mogą być zaangażowani w inne projekty unijne, oferujące podobne wsparcie.

Projekt zakłada:
pomoc finansową w kontynuacji nauki,
szkolenia zawodowe oraz podnoszące kwalifikacje,
staże rehabilitacyjne,
praktyki zawodowe,
spotkania ze specjalistami,
doradztwo zawodowe
wyjazd na Warsztat Aktywizacji Społeczno – Zawodowej.

Bliższych informacji udziela:
Agnieszka Sztandera Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Biuro regionalne ul. Łucznicza 64, pok. 16 i 17 71-472 Szczecin tel./fax: 91 423 77 03

BON logo
  • Piątek zjazdowy 08:00-16.00
    Monte Cassino 15 w Szczecinie

  • Kontakt:
    bpick@wshtwp.pl

    tel. 91 424 32 14