Aktualności – Zgorzelec – stypendia

Aktualności – Zgorzelec – stypendia

WAŻNA INFORMACJA
– pomoc materialna dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Wydział Zamiejscowy w Zgorzelcu
w roku akademickim 2018/2019

 1. TERMINY
  Student WSH TWP może ubiegać się o pomoc materialną w roku akademickim 2018/2019, w formie:
  stypendium socjalnego– stypendium przyznawane jest na semestr;
  specjalnego stypendium dla osób niepełnosprawnych– stypendium przyznawane jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności;
  stypendium rektora dla najlepszych studentów – stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki;
  zapomogi – zapomoga przyznawana jest maksymalnie jeden raz na semestr.

Wnioski przyjmowane są w terminie od 01 do 31 października 2018 r.

 1. FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW
  Wnioski wkrótce dostępne będą na stronie internetowej w formie dokumentu pdf. Wybrany wniosek należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wraz z kompletem niezbędnych dokumentów oraz załączników wysłać na adres: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin z dopiskiem “Stypendium”. Termin nadsyłania wniosków – jak wyżej. Najpóźniej jednak do 31 października (liczy się data stempla pocztowego)
 2. WERYFIKACJA WNIOSKÓW
  Weryfikacja poprawności wniosków oraz niezbędnych załączników odbywać się będzie TYLKO drogą mailową po uprzednim wyrażeniu na piśmie zgody na przetwarzanie danych osobowych (z uwagi na RODO). Prosimy o nie składanie wniosków „na ostatnią chwilę”, gdyż może to wydłużyć proces weryfikacji.

Kontakt w sprawie pomocy materialnej dla studentów:

Katarzyna Ufniarz
Tel: 91 44 80 021
e-mail: ufniarz@twp.szczecin.pl