Stypendia

Aktualności

Aktualności - stypendia

WAŻNA INFORMACJA
– pomoc materialna dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
w roku akademickim 2018/2019

1. TERMINY
Student WSH TWP może ubiegać się o pomoc materialną w roku akademickim 2018/2019, w formie:
stypendium socjalnego – stypendium przyznawane jest na semestr;
specjalnego stypendium dla osób niepełnosprawnych – stypendium przyznawane jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności;
stypendium rektora dla najlepszych studentów – stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki;
zapomogi – zapomoga przyznawana jest maksymalnie jeden raz na semestr.

w terminie od 01 do 31 października 2018 r.

2. FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski dostępne będą do wygenerowania na platformie e-dziekanat od 01 października 2018 r. Student generuje wniosek w e-dziekanacie, przesyła go elektronicznie a następnie drukuje wysłany wniosek, podpisuje go i wraz z kompletem niezbędnych załączników składa w Pionie Kanclerskim – ul. Potulicka 16, w Centrum Obsługi Studenta – ul. Monte Cassino 15 lub wysyła listem w terminie nie późniejszym niż 31 października (liczy się data stempla pocztowego).

3. WERYFIKACJA WNIOSKÓW
Weryfikacja poprawności wniosków oraz niezbędnych załączników odbywać się będzie TYLKO w Pionie Kanclerskim, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00 (od 1 do 31 października). Prosimy o nie składanie wniosków „na ostatnią chwilę”, gdyż może to wydłużyć proces weryfikacji.

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI O ZASADACH PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
na rok akademicki 2018/2019

Kontakt
Katarzyna Ufniarz
tel:
91 44-80-021; 91 44-89-105
email: kufniarz@twp.szczecin.pl