Aktualności stypendia

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2019/2020 odbywać się będzie w terminie: 01-31.10.2019 r.

Należy zalogować się do e-dziekanatu (dane do logowania otrzymają Państwo w dziekanacie Uczelni), z menu bocznego wybrać zakładkę o nazwie STYPENDIA. Tam znajdują się wnioski o przyznanie pomocy materialnej. Proszę wybrać właściwy wniosek, wypełnić go elektronicznie, wysłać do systemu ewidencji wniosków, wydrukować, podpisać we wszystkich koniecznych miejscach i dołączyć do wydrukowanego wniosku komplet załączników, adekwatny do aktualnej sytuacji studenta.