Aktualności Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

Pierwszy zjazd studiów podyplomowych planowany jest na 19-21.10.2018 r. 
Ostatnie dni promocji – ostatnie wolne miejsca!

Polecamy również kierunki nienauczycielskie:
– Aranżacja wnętrz
– Bezpieczeństwo i higiena pracy – edukacja i zarządzanie
– Zarządzanie bezpieczeństwem firmy – Inspektor Ochrony Danych
– Psychoonkologia

KIERUNKI DLA NAUCZYCIELI – PROMOCJA 2018/2019

Kierunek studiów WSH TWP
Ceny regularne
WSH TWP
Ceny promocyjne
Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna 1500 1500
1400
Diagnoza i terapia pedagogiczna 1200 1200
1100
Doradztwo zawodowe 1200 1200
1100
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (2 semestry) 1500 1500
1300
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń (2 semestry) 1500 1500
1400
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 1300 1300
1100
Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli 1400 1400
1100
Integracja sensoryczna (2 semestry) 2000 2000
1900
Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej 1400 1400
1100
Pedagogika lecznicza 1500 1500
1400
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 1200 1200
1100
Podyplomowe uzupełniające studia terapii logopedycznej 1500 1500
1400
Przygotowanie pedagogiczne 1200 1200
950
Resocjalizacja i socjoterapia 1400 1400
1300
Surdopedagogika 1500 1500
1400
Tyflopedagogika 1500 1500
1400
Wczesne nauczanie języka angielskiego 1300 1300
1200
Wczesne nauczanie języka niemieckiego 1300 1300
1200
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1400 1400
1100
Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną (2 semestry) 1500 1500
1400
Wychowanie do życia w rodzinie 1400 1400
1300
Zapobieganie agresji i przemocy w szkole 1300 1300
1200
Zarządzanie oświatą 1200 1200
1100

Zarządzanie bezpieczeństwem firmy-Inspektor Ochrony Danych – w maju rozpoczynamy zajęcia. Można jeszcze dołączyć do grupy.

Inspektor BHP – ZDOBĄDŹ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Zapraszamy na dwu-semestralne studia podyplomowe BHP w SZCZECINIE

UWAGA– prowadzimy również studia podyplomowe w Bydgoszczy, Gryfinie, Radomiu oraz w Zgorzelcu.

Studia podyplomowe ZA DARMO – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe a Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje nie wydając ani złotówki!