Aktualne promocje

ZNIŻKI OKRESOWE: (1-30 czerwca 2018 r.) – oszczędność do 580 zł
Opłata rekrutacyjna – 0 zł
Wpisowe na studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne – 0 zł
Wpisowe na studia II stopnia niestacjonarne – 0 zł
Wpisowe na studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne – 0 zł

ZNIŻKI BRANŻOWE:

WETERANI, WETERANI POSZKODOWANI, ŻOŁNIERZE ZAWODOWI:
ZNIŻKI DLA POSIADAJĄCYCH LEGITYMACJĘ WETERANA

Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 15 %,
Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10%
Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%
ZNIŻKI DLA POSIADAJĄCYCH LEGITYMACJĘ WETERANA POSZKODOWANEGO

Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 50 %
Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 20 %
Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10%
ZNIŻKI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH, PODOFICERÓW, OFICERÓW

Zniżki w opłatach na studia I i II stopnia w wysokości 10 %
Zniżki w opłatach czesnego na studia podyplomowe w wysokości 10 %
Zniżki w opłatach za kursy organizowane przez Uczelnię oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w wysokości 10% .
Najbliższa rodzina osób objętych powyższą zniżką otrzymuje 10 % rabatu na całą ofertę edukacyjną uczelni.

PRACOWNICY POLICJI:
10% zniżki na wszystkie studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz na wszystkie studia podyplomowe
10% zniżki na kursy organizowane przez WSH TWP oraz kursy i szkolenia realizowane przez TWP

SZCZECIŃSKA KARTA SENIORA, SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA:

Posiadaczom kart oferujemy 10 % zniżki na całą ofertę edukacyjną

PROMOCJA RODZINNA

50 % zniżki na zajęcia w ramach Humanistycznej Akademii Seniora w momencie zapisania wnuczki lub wnuczka na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Humanistycznego
80 % zniżki na zajęcia w ramach Humanistycznej Akademii Seniora w momencie zapisania osoby z najbliższej rodziny na studia I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie z Psychologii i Prawa
UWAGA-promocje nie łączą się