Akademia Szlifowania Diamentów

 

Akademia Szlifowania Diamentów to propozycja spotkań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Ostatnio odbyły się następujące spotkania:

 

„Służba Więzienna – praca, ludzie, misja” – major Sebastian Matuszczak, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie (wykład)

Służba Więzienna: Co to znaczy: pracować w więzieniu, pracować z więźniami? Czym się zajmują pracownicy Służby Więziennej, jakie mają zadania, problemy, pomysły? Poznaj ich zawodową codzienność – działania z więźniami, realizowane programy, jasne i ciemne strony tego wymagającego zawodu. Nawet się nie spodziewasz, czego się dowiesz.

“Przemoc rówieśnicza i przemoc domowa”, nadkomisarz Marzena Maćkowiak-Pluta

Skąd się bierze przemoc i jakie ma formy? To pytanie zadajemy sobie niemal codziennie. Jedną z form przemocy, która najbardziej godzi w społeczeństwo, jest przemoc domowa. Czy i jak można sobie poradzić, gdy agresorem jest osoba najbliższa, członek rodziny? Inne niepokojące zjawisko to przemoc rówieśnicza – fizyczne i psychiczne znęcanie się nad kolegą, koleżanką z klasy, ze szkoły, z grupy towarzyskiej. Jak się uchronić przed takimi sytuacjami lub gdzie szukać pomocy, gdy już doznaliśmy krzywdy? O tym wszystkim opowie nam ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, nadkomisarz Marzena Maćkowiak-Pluta.

„Warsztaty dziennikarskie” – redaktor Elżbieta Kubera, „Kurier Szczeciński” (wykład)

Warsztaty dziennikarskie: Spotkanie z Elżbietą Kuberą, redaktorem “Kuriera Szczecińskiego” i doświadczona dziennikarką, to możliwość lepszego poznania wiodącego szczecińskiego dziennika. To także niepowtarzalna szansa na odkrycie tajników dziennikarskiej pracy i dziennikarskiego warsztatu… a może nawet na podjęcie decyzji o związaniu planów zawodowych właśnie z dziennikarstwem!

Zgłoszenia:

W zgłoszeniu prosimy o podanie: nazwy szkoły, liczby uczestników, przedziału wiekowego uczestników (klasa I, II, III), imion i nazwisk opiekunów poszczególnych klas oraz telefon i mail kontaktowy.

tel. 91 424 32 14

mail: bpick@wshtwp.pl

Patroni medialni Akademii Szlifowania Diamentów