Akademia coachingu

Cel studiów:
Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy nad wyznaczaniem i osiąganiem własnych celów oraz klientów. Po odbyciu studiów słuchacze będą potrafili samodzielnie prowadzić sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia są przeznaczone zarówno dla osób chcących popracować nad własnym rozwojem osobistym, by móc rozwijać się w innych dziedzinach oraz dla osób, które interesowały się już coachingiem i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w praktyce.
Słuchaczami mogą być osoby pełniące stanowiska kierownicze, oczekujące awansu, jak i planujące karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne wynosi 1900 zł za semestr
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki