Administracja samorządowa

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Specjalność Administracja samorządowa jest doskonałą propozycją dla wszystkich osób pracujących lub zamierzających pracować w strukturach samorządowych, zwłaszcza dla wysokiej klasy specjalistów zajmujących stanowiska średniego i wyższego szczebla.

Specjalność pozwala zapoznać się z modelami samorządu terytorialnego, konstrukcji prawnej i stuktury organów samorządu terytorialnego w Polsce (również w kontekście innych krajów w Europie) oraz zadaniami publicznymi poszczególnych szczebli samorządu. Absolwent specjalności Administracja samorządowa będzie się sprawnie poruszał w zagadnieniach dotyczących podstaw realizacji funkcji samorządu terytorialnego, właściwego zarządzania gospodarką finansową przez jednostki samorządu terytorialnego oraz nadzorowania i kontrolowania działalności samorządu. Absolwent będzie także przygotowany do współpracy w ramach działalności samorządu ze specjalistami i ekspertami z różnych dziedzin oraz przygotowywania i realizowania projektów przez jednostki samorządu.