Administrowanie bezpieczeństwem

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Wykształcenie uzyskane w ramach specjalności Administrowanie bezpieczeństwem predysponuje absolwentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych m.in. w policji, straży granicznej, straży ochrony kolei, służbie więziennej. Ponadto absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w agencjach ochrony osób i mienia, formacjach obrony cywilnej kraju, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz strukturach bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy w małej i średniej przedsiębiorczości oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.