Administrowanie bezpieczeństwem

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Specjalność Administrowanie bezpieczeństwem to idealny wybór dla osób pracujących lub zamierzających pracować w instytucjach i jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym i bezpieczeństwem wewnętrznym, a także dla osób realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa w strukturach rządowych, samorządowych oraz pozarządowych.

Studenci zyskają wiedzę i umiejętności z zakresu teoretycznego i praktycznego realizowania zadań jednostek i służb porządku publicznego. Absolwent specjalności Administrowanie bezpieczeństwem będzie znał przepisy regulujące działalność służb porządku publicznego w zakresie krajowym i międzynarodowym, a także będzie potrafił identyfikować problemy bezpieczeństwa publicznego w skali lokalnej, państwowej i globalnej. Absolwent zostanie przygotowany do odpowiedniego reagowania i podejmowania właściwych dezycji w przypadku sytuacji kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu lub narodowemu.