Absolutorium 2015

W dniu 20 czerwca 2015 r. odbyła się w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie uroczystość wręczenia dyplomów absolutoryjnych.
Podczas uroczystości absolwenci studiów I i II stopnia otrzymali z rąk JM Rektora – dr. Waldemara Urbanika dyplomy absolutoryjne, a studentom szczególnie zaangażowanym w działalność organizacyjną uczelni Pan Rektor wręczył dyplomy gratulacyjne oraz nagrody.
Uroczystość uświetnił Szczeciński Męski Zespół Wokalny ,,The Baltic Singers”.