KONFERENCJA „PROFESJONALIZACJA W ZAWODZIE”

Szanowni Państwo,
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie serdecznie zaprasza do udziału w
“”INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ nt.: „PROFESJONALIZACJA W ZAWODZIE”, zaplanowanej na dzień: 25 maja 2021 r.

Konferencja organizowana jest we współpracy ze:

 • Szczecińskim Oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
 • Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 • Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WSH TWP w Szczecinie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Spotkanie odbędzie się w formie on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Fakt ten wpływa na możliwość zapoznania się uczestników z bardzo szeroką tematyką. Każdy z uczestników ma sposobność odnalezienia dziedziny która go zainteresuje dokonując wyboru odpowiedniego panelu warsztatowego. Celem Konferencji jest prezentacja sposobów doskonalenia procesów i umiejętności stosowanych w omawianych zawodach, które pozwalają na osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów. W obradach uczestniczą zarówno pracownicy naukowi, studenci, jak i przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego.
Serdecznie zapraszamy.

Rejestracja odbywa się z użyciem formularza on-line. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie informujemy, że o możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Komitet Naukowy Konferencji:

 1. Dr Grażyna Leśniewska – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSH TWP w Szczecinie – przewodniczący
 2. Dr Anna Oleszak – Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych WSH TWP, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Szczecinie, Wiceprezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Odział w Szczecinie -wiceprzewodniczący
 3. Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki – Dziekan Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 4. Dr hab. prof. WSH TWP Waldemar Urbanik – Rektor WSH TWP w Szczecinie, Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 5. Dr Cezary Hendryk – Prorektor WSH TWP w Szczecinie
 6. Dr hab. prof. US Anna Pluta – Uniwersytet Szczeciński
 7. Jerzy Gołda – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Szczecinie
 8. Dr Lidia Kłos – Uniwersytet Szczeciński
 9. Jolanta Michalak – Zastępca Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie
 10. Dr Beata Skubiak – Uniwersytet Szczeciński

Kontakt:
Sekretarz Konferencji: mgr Barbara Pick – tel. 91 424 32 14, konferencja@wshtwp.pl
Obsługa informatyczna: mgr Marcin Zieliński – tel. 91 424 32 21, mziel@wshtwp.pl

PROGRAM KONFERENCJI:
CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:
9.00-9.15 – Otwarcie Konferencji. Powitanie uczestników.
9.15-9.45 – I wykład nt. Zarządzanie sobą w czasie – prof. dr hab. Anna Pluta (Uniwersytet Szczeciński)
9.45-10.15 – II wykład nt. Uniwersalne problemy komunikacji międzyludzkiej – prof. zw. dr hab. Zbigniew Nęcki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
10.15-10.30 – przerwa – przejście uczestników Konferencji do paneli roboczych

CZĘŚĆ REALIZOWANA W PODZIALE NA TEMATYCZNE GRUPY WARSZTATOWE:
10.30 – rozpoczęcie paneli roboczych

Panel 1: Profesjonalizacja w zawodzie psychologa:
10.30-12.30 Jak przetrwać pandemię i inne kryzysy – porady filozofów stoickich. Racjonalna Terapia Zachowania jako skuteczna metoda autoterapii – dr Joanna Smoluk-Stachowska, mgr Anna Mazek

Panel 2: Profesjonalizacja w zawodzie pracownika służb bhp:
10.30-11:45 Analiza stanu BHP w zakładzie pracy – mgr inż. Adam Chodyniecki
11:45-13.00 Jak przeprowadzić ciekawe szkolenie BHP dla pracowników – mgr inż. Jerzy Gołda

Panel 3: Profesjonalizacja w zawodzie pracownika socjalnego:
10.30-11.45 Motywowanie klienta pomocy społecznej do zmiany – mgr Iwona Klimowicz
11.45-13.00 Pracownik socjalny w świetle nowelizacji ustawy o pomocy społecznej – mgr Sylwia Juźwiak

Panel 4: Profesjonalizacja w zawodzie pedagoga:
10.30-12.00 Pedagogika miłości w praktyce – mgr Teresa Lipko, mgr Leszek Podolecki

Panel 5: Profesjonalizacja w zawodzie kryminologa i pracownika służb mundurowych:
10.30-11.15 Zadania i rola Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie – mgr Adriana Brzeźniak-Misiuro
11.15-12.00 Praktyczne wykorzystanie biologii w badaniach kryminalistycznych – dr Paweł Leśniewski

Zespół WSH TWP w Szczecinie

Link do Rejestracji