Edukacja dla Bezpieczeństwa

Edukacja dla Bezpieczeństwa

tudenckie Koło Naukowe Edukacja dla Bezpieczeństwa działające przy Zakładzie Studiów Edukacyjnych zrzesza studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie mających chęć wyjść poza ciasne ramy programów studiów, pogłębić wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności.

Zapraszamy na www.edb.szczecin.pl
Naszym celem jest poszerzanie i dzielenie się zainteresowaniami i pasjami studentów. Organizujemy i bierzemy aktywny udział w wyjazdach, konferencjach, debatach i spotkaniach tematycznych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Prowadzimy badania naukowe. Dążymy do integracji środowiska studenckiego.

Otwieramy horyzonty i nowe perspektywy.

Jeśli zainteresowało Cię czym się zajmujemy – przyłącz się do nas!