Tutoring – studia podyplomowe

Tutoring – studia podyplomowe

Co to jest tutoring?
• Proces zindywidualizowanej edukacji,
nakierowany na integralny – obejmujący wiedzę,
umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego.
• Istotą tutoringu są indywidualne spotkania,
w trakcie których w atmosferze dialogu, tzn.
szacunku i zaufania, tutor pomaga uczniowi
poszukiwać własnej drogi do wiedzy, tożsamości
oraz wielopłaszczyznowego rozwoju