Problemy obronności i bezpieczeństwa w procesie edukacji

Problemy obronności i bezpieczeństwa w procesie edukacji

WSH TWP i Instytut Polska Bezpieczna zaprasza na debatę organizowaną w ramach II Kongresu Polska Bezpieczna pt. „Problemy obronności i bezpieczeństwa w procesie edukacji”

Miejsce Wydarzenia: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15
Termin Wydarzenia: 10 października 2019 r. godzina 12:00, sala 22-24 piętro II

W debacie udział wezmą:

  • Maciej Kopeć ─ Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
  • Dr Waldemar Urbanik ─ Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,
  • Gen. brygady rezerwy Dariusz Górniak,
  • Inspektor dr Piotr Ostrowski ─ Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
  • Płk Daniel Kowalczyk ─ Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie,
  • Płk dr Paweł Rodzoś ─ Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, doradca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej,
  • Prof. dr hab. Józef Oleński – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
  • Bogdan Dziewulski – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr VII im K.K. Baczyńskiego w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy!