Konferencje i seminaria

2013 – konferencje

2013.02.27 - Seminarium - Drogi socjologii szczecińskiej. Ciągłość i zmiana

2013.04.12 - Konferencja - Efektywność wspólnych oddziaływań penitencjarnych zakładów karnych i aresztów śledczych z udziałem Stanisława Chmielewskiego - w-ce ministra sprawiedliwości

2013.05.16 - Seminarium - Uwarunkowania społeczne życia w mieście pogranicza

2013.05.20-21 - III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - Od projektu do profesjonalizmu w zawodzie pedagoga

2013.05.23 - Konferencja - Ucieczki z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów rodzinnych - przyczyny, zagrożenia i konsekwencje

2013.12.10 - Konferencja - Nauczyciel wczesnej edukacji w teorii i praktyce edukacyjnej