Konferencje i seminaria

2010 – konferencje

2010.04.08 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa -Turystyka Nostalgiczna - ślady historii, ludzie, miejsca, zdarzenia

2010.04.21 - Seminarium Pracy Socjalnej - Pracownik socjalny - zawód niosący pomoc w kryzysie

2010.09.28 - Konferencja - Kompetencje w życiu prywatnym i zawodowym w obliczu zmian na rynku pracy