Konferencje i seminaria

2006 – konferencje

2006.04.01 - Konferencja Naukowa - Żyć bezpiecznie bezpiecznie wypoczywać

2006.09.26-27 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Sens życia, sens śmierci - graniczne doświadczenia człowieka

2006.11.22-24 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Promocja aktywności obywatelskiej w Europie środkowowschodniej