2/2019

Edukacja Humanistyczna – wydania ON-LINE

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

2/2019 PDF (Str.)
Strona redakcyjna, spis treści, od redakcji 1
STUDIA I ROZPRAWY
Robert B. Woźniak, Socjologiczne i pedagogiczne problemy globoedukacji 9
Lidia Kłos, Grażyna Leśniewska, Równowaga życiowa jako uwarunkowanie ekomigracji 27
Marek Woś, Konieczność dokształcania się jednostki wynikiem przystosowania się do rynku pracy 39
Aleksandra Czarnecka, Wolontariat uczniów w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie 51
Antoni Kalka, Maria Mitek, System wychowania Marii Karłowskiej i jego związek z logoterapią 65
DONIESIENIA Z BADAŃ
Czesław Plewka, Edukacja medialna jako wyznacznik nowoczesnego społeczeństwa 85
Klaudia Bączyk-Lesiuk, Doniesienie z badań nad przejawami przemocy symbolicznej w edukacji wczesnoszkolnej na Ukrainie 97
Barbara Jamrozowicz, Quo vadis, polska edukacjo seksualna? 115
Sandra Kocha, Folklor dziecięcy w poezji Danuty Wawiłow na podstawie wybranych tekstów z tomików, pt. „Rupaki” oraz „Strasznie ważna rzecz” 133
Erik Bratland, Neoliberal reforms, knowledge and the sociology of education: What concept of knowledge is behind neoliberal education reforms, and what are the organizational principles underlying this type of knowledge? 151
Ľubomir Žáčok, Milan Bernát, Contribution to pedagogical diagnostics in teaching focused on health and safety at work for teachers of naturalist and technical subjects 169
Z DONIESIEŃ EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH
Joanna Kandzia, Edukacja wspomagana e-learningiem, przykład praktyki pedagogicznej 187
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 199
ZASADY PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI W PÓŁROCZNIKU EDUKACJA HUMANISTYCZNA 201