2/2017

Edukacja Humanistyczna – wydania ON-LINE

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

2/2017 PDF (Str.)
Strona redakcyjna, spis treści, od redakcji 1
STUDIA I ROZPRAWY
Henryk Skorowski, Dialog podstawą wielokulturowości i wieloreligijności 7
Stanisław Gulak, Pogranicze kultur. Serbowie i Chorwaci 13
Marek Melnyk, Ukraińcy i Polacy. Pojednani Ewangelią 23
Sylwia Jaskuła, Leszek Korporowicz, Współczesne paradygmaty dialogu międzykulturowego 33
Magda Urbańska, Wartość dialogu – na przykładzie mediacji w środowisku międzykulturowym 45
Andrzej Kawecki, Społeczne wsparcie policji w kształtowaniu lokalnego bezpieczeństwa 55
Krzysztof Kupiński, Paula Ricoeura metoda interpretacji 69
Barbara Popiel, E-edukacja: zarys wybranych zjawisk edukacji nieformalnej w blogosferze 85
Henryk Raszkiewicz, Semiotyczne self a poznanie, przeżycie i tożsamość w koncepcjach psychologicznych 99
Dinh Xuan Khoa, Thai Van Thanh, The role of heads of academic divisions at pedagogical universities in the context of Vietnam’s comprehensive reform in education and training 113
DONIESIENIA Z BADAŃ
Tatyana Noskova, Tatyana Pavlova, Olga Yakovleva, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Programmed and audiovisual learning – the stages of information technology implementation in the educational practice 123
Ľubomír Žáčok, Alena Očkajová, Milan Bernát, Renáta Bernátová, Verification of a new textbook for the “Technology” subject in an innovated state educational programme 139
RECENZJE
Jeffrey Pfeffer, Przywództwo. Mity i prawda, przeł. B. Jóźwiak, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2017, ss. 284 (Barbara Popiel) 153
Marilee Adams, Change your questions change your life: 10 Powerful Tools for Life and Works. Discover the power of question thinking, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco, California 2009, ss. 199 (Julia Podwysocka) 158
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 163
ZASADY PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI W PÓŁROCZNIKU EDUKACJA HUMANISTYCZNA 167