Edukacja Humanistyczna 2/2016

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

2/2016 PDF (Str.)
Strona redakcyjna, spis treści, od redakcji 1
STUDIA I ROZPRAWY
Robert B. Woźniak, Rodowody socjologii Pomorza Zachodniego w zarysie. Dziedzictwo historyczne i nowa jakość 7
Janusz A. Majcherek, Czy bonobo mogą nas nauczyć etyki? 33
Olga Banit, Edukacyjny aspekt rozwoju zawodowego menedżera 49
Marek Woś, Czego może nauczyć młode pokolenia socjologów spuścizna po Florianie Znanieckim? 65
DONIESIENIA Z BADAŃ
Leszek Ploch, Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną w kulturze artystycznej (część I) 77
Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Doświadczenie choroby, cierpienia i straty – kontekst pedagogiczny 89
Katarzyna Smoter, Uwarunkowania stosunku gimnazjalistów z klas integracyjnych i nieintegracyjnych do Innych 101
Grażyna Leśniewska, Edukacja nieformalna – moda czy konieczność 113
Justyna Siemionow, Znaczenie ewaluacji działań wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych w procesie resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 123
Katarzyna Nanowska, Kompetencje profesjonalne kuratorów sądowych dla dorosłych wobec zmieniającej się rzeczywistości prawnej w perspektywie specjalizacji zawodowej 135
Maria Mateoniu, Un Orthodox milieu de mémoire: The Saint Nicholas Monastery’s Memory on Communism and Orthodoxy 147
Инна Шишенко, Лабораторно-практические работы как форма повышения уровня мотивации к обучению математике учащихся-гуманитариев 169
RECENZJE
Małgorzata Franc, Dostrzeganie problemu. Rozwiązywanie problemu. Ćwiczenia warsztatowe, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Saarbrücken 2016, ss. 145 (Ołena Aniszczenko) 181
Łukasz Wirkus, Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, ss. 225 (Katarzyna Nanowska) 183