Edukacja Humanistyczna 2/2015

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

2/2015 PDF (Str.)
Strona redakcyjna, spis treści, od redakcji 1
STUDIA I ROZPRAWY
Andrzej Szpociński, O niepamięci inaczej 7
Юлия Кантор, Формирование «пространствапамяти» о Великой Отечественнойвойне в 1941-1945гг.: музейныйаспект 17
Антонина Ковалева, Профессионально-педагогическая культура университета 33
Anna Józefowicz, Kluczowa problematyka i wartości najnowszej polskiej prozy dla dzieci 41
DONIESIENIA Z BADAŃ
Maciej Kościuszko, Pamięć wskrzeszona i pamięć zniekształcona. Okoliczności egzekucji zakładników z Soldin w 1945 roku w kontekście pamięci zbiorowej 57
Marta Cobel-Tokarska, Wojna, Ukraina i literatura – Jonathana Safrana Foera wyprawa w głąb środkowoeuropejskiej niepamięci 73
Sebastian Kaniewski, Генезисизначение Шенгенской Информационной Системы (SIS) 89
Magdalena Kowalska, A Polish heart in a feldgrau uniform – complicated journeys from the Wehrmacht to the Polish Army in Exile 97
Przemysław Żebrok, Marketing w publicznych placówkach oświatowych 107
Małgorzata Franc, Poszukiwanie problemów estetycznych. Zastosowanie techniki dostrzegania problemów T3/ZOOM 123
Hanna Jarmolińska, Sposoby postrzegania śpiewu przez młodzież gimnazjalną – stan obecny oraz perspektywy 137
RECENZJE
IT Tools – Good Practice of Effective Use In Reductio, (ed.) Eugenia Smyrnova-Trybulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice-Cieszyn 2015, s. 405 (Ewa Ryś) 147
Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, (red.) Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 674 (Amadeusz Urbanik) 153
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 156