Kolejny dzień obron w WSH TWP

Dzisiaj gratulujemy Studentkom i Studentom Pedagogiki pracy z coachingiem zawodowym.