1/2018

Edukacja Humanistyczna – wydania ON-LINE

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

1/2018 PDF (Str.)
Strona redakcyjna, spis treści, od redakcji 1
STUDIA I ROZPRAWY
Sandra Malinowska, Wybrane aspekty odbywania kary pozbawienia wolności przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną 9
Monika Lewicka, Maternity and scientific career – a good team? Mother-Scientist at universities 21
Julia Podwysocka, Travel coaching jako forma edukacji ustawicznej ludzi dorosłych 33
Ngan Doanh M. Do, Linguistic diversity and ensuring the rights of ethnic minorities in Southeast Asia 45
Виталий Ачкан, Закономерности формирования готовности будущих учителей математики к инновационной педагогической деятельности 55
DONIESIENIA Z BADAŃ
Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad, Renata Socha, O możliwości zastosowania kategorii dobrostanu nauczycieli i zaangażowania w pracę w badaniach szkoły jako efektywnej organizacji 69
Irena Pufal-Struzik, Kreatywność jako istotny składnik kompetencji studentów 87
Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz, International divorces in South Korea – demographic characteristics 99
Magda Lejzerowicz, Marzena Galbarczyk, Szkoła a indywidualizacja 113
DONIESIEŃ EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH
Ewa Chmielewska, Aranżacja mebli i wystrój a komunikacja interpersonalna w klasie 131
Katarzyna Nanowska, Kompetencje komunikacyjne jako czynnik wpływający na efektywność działań podejmowanych przez profesjonalistów wobec osób w trudnych sytuacjach życiowych 143
Magdalena Parus, Jak przedstawić piosenkę, czyli Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu 163
RECENZJE
Seria Jakość życia: Jakość życia, red. Piotr Żak, ss. 136; Dobry sen, red. Adam Cedro, ss. 152; Jedz na zdrowie, red. Piotr Żak, ss. 136; Jacek Krzysztofowicz, Czasem trudne, zawsze dobre, ss. 208; Rodzina po ludzku, red. Piotr Żak, ss. 144; W związku z ciałem, red. Adam Cedro, ss. 160; O lęku bez strachu, red. Piotr Żak, ss. 144; Kłótnia na zgodę, red. Adam Cedro, ss. 168; Poukładaj sobie życie, red. Piotr Żak, ss. 168; Katarzyna Klimek-Michno, Przyjaźń na 102, ss. 128; Na lepszy początek, red. Piotr Żak, ss. 160; Bierz siły na zamiary, red. Adam Cedro, ss. 200, Wydawnictwo „Charaktery”, Kielce 2017 (Barbara Popiel) 173
Robert B. Woźniak, Socjoglobalistyka kręgów społecznych ludzi morza i przymorza, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Szczecin 2017, ss. 143 (Marek Woś) 180
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 185
ZASADY PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI W PÓŁROCZNIKU EDUKACJA HUMANISTYCZNA 189