1/2017

Edukacja Humanistyczna – wydania ON-LINE

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

1/2017 PDF (Str.)
Strona redakcyjna, spis treści, od redakcji 1
STUDIA I ROZPRAWY
Renata Doniec, Kondycja rodziny w czasach socjalizmu realnego – zasoby a możliwości rozwojowe 11
Joanna M. Domańska, Zjawisko prostytucji – analiza teoretyczna 33
Alina Szwarc, Programy szkolne jako dokumenty określające treści kształcenia w świetle oświatowych tradycji i zmian 49
Marek Banaszak, Zmiana w szkole i jej konsekwencje metodyczne 61
Barbara Dudek, W świecie poddanym marności. Zagrożenia czyhające na człowieka współczesnego (na podstawie wybranych encyklik Jana Pawła II) 71
DONIESIENIA Z BADAŃ
Leszek Ploch, Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną w kulturze artystycznej (część II) 85
Maria Trzcińska-Król, Nauczyciele i rodzice w sieci@ch współpracy 99
Marzena Sylwia Kruk, Sytuacja eurosierot w opiniach opiekunów zewnętrznych Uwarunkowania stosunku gimnazjalistów z klas integracyjnych i nieintegracyjnych do Innych 113
Anna Szymanik-Kostrzewska, Paulina Michalska, “Just love me”. Popularity of upbringing myth about the love able to replace upbringing among mothers of young children Edukacja nieformalna – moda czy konieczność 133
Ta Thi Thuy, Nguyen Thi Hong Le, The change of the ancestor worship belief in the Vietnamese family nowadays 145
Le Quoc Nguyen, Nguyen Thi Thuy Duong, Finding out labor division in coastal fishery households of Nghi Son commune, Tĩnh Gia district, Thanh Hóa province 153
Z DONIESIEŃ EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH
Anna Szemplińska, Kiriakos Chatzipentidis, Zastosowanie biblioterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie wspólnoty L’Arche 161
RECENZJE
Grzegorz Żuk, Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 322 (Marek Woś) 171
Zastosowanie coachingu w polityce społecznej, red. Mirosław Grewiński, Sylwia Majewska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Warszawa 2016, ss. 263 (Waldemar Urbanik) 176