Edukacja Humanistyczna 1/2016

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

1/2016 PDF (Str.)
Strona redakcyjna, spis treści, od redakcji 1
STUDIA I ROZPRAWY
Marta Młokosiewicz, Humanizacja relacji przełożony – podwładny w klasycznej i behawioralnej szkole organizacji i zarządzania a koncepcja kapitału społecznego 7
Paweł Żebrok, Aksjologiczne aspekty zarządzania szkołą 21
Markus Lipowicz, Nauczmy dzieci być bogami – edukacja humanistyczna wobec wyzwania transhumanizmu 33
Urszula Smok, Diagnoza gotowości szkolnej – wybrane aspekty teoretyczne w zakresie mowy dziecka sześcioletniego 47
DONIESIENIA Z BADAŃ
Marzena Świgoń, Potencjał zawodowy historyków w opinii magistrantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 59
Maciej Drzonek, Nazwisko, hasło czy koszula? Atrybuty autoprezentacji pośredniej – przykłady ze szczecińskiej kampanii samorządowej 2014 roku. 77
Ewa Goczał, Polska szkoła eseju – esej w polskiej szkole (na przykładzie „Dostojewskiego” Czesława Miłosza) 97
Anna Wzorek, Gdy nauczycielka matematyki staje się poetką… (o zbiorze poezji „Styczna do krzywej myśli” Anny Błachuckiej) 107
Grażyna Erenc-Grygoruk, Sposoby pokonywania stresu i jego skutków stosowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – wyniki badań 119
Beata Głowińska, Deutsche Welle o Polsce – zastosowanie tekstów internetowych na zajęciach z praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach germanistycznych 131
Urszula Jęczeń, Językowa interpretacja pór roku w wypowiedziach mężczyzny niepełnosprawnego intelektualnie. Ujęcie kognitywne 139
Татьяна Снигур, Василий Швец, Формирование понятия площади плоского геометрического тела 151
RECENZJE
Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Walenty Baluk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 578 (Amadeusz Urbanik) 161
Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą?, red. Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Katowice – Częstochowa 2015, ss. 72 (Małgorzata Franc) 166
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 169