Edukacja Humanistyczna 1/2015

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

1/2015 PDF (Str.)
Strona redakcyjna, spis treści, od redakcji 1
STUDIA I ROZPRAWY
Kazimierz Wenta, Nauki społeczne o pracy i zatrudnieniu w chaosie edukacji na rzecz dostosowania się do globalnych i terytorialnych zmian 7
Izabela Skórzyńska, Anna Wachowiak, Działania obywatelskie w wymiarze regionalnym na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ZZiP) Polski wobec historii pamięci niemieckiej. Jaka przeszłość dla przyszłości? 19
Антонина Ковалева, Особенности социологического исследования социализации личности 35
Наталья В. Ломовцева, Роль профессионального образования в современном обществе 45
Teresa Banas-Kobylarska, Stymulatory i inhibitory kształtowania zaufania do edukacji europejskiej w gimnazjum 51
Beata Głowińska, Szukanie porozumienia – argumentowanie na zajęciach praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach germanistycznych 65
DONIESIENIA Z BADAŃ
Agnieszka Hłobił, Synergia aktywności nauczyciela i uczniów w procesie przyswajania wiedzy i umiejętności w kontekście nowych wyzwań w kształceniu nauczycieli 73
Marek Woś, Wykształcenie w systemie wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych małego miasta 83
Waldemar Urbanik, Wybrane bariery ograniczające dostęp do rynku pracy osobom z niepełnosprawnością ruchową i ich opiekunom 99
Agnieszka Hłobił, Indywidualizacja kształcenia szansą urzeczywistnienia potrzeb i możliwości uczniów 113
Krzysztof Tomanek, Społeczność fanów nauki w świecie wirtualnym. Analiza eksploracyjna treści i aktywności społeczności internetowej skupionej wokół fanpage’a „I fucking love science” 123
Tadeusz Strawa, Nowe i nowoczesne uczelnie poszukujące wydolnych do studiowania 139
Василий Швец, Татьяна Снигур, Понятие плоского геометрического тела в школьном курсе планиметрии 147
RECENZJE
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015 ss. 439 (Kazimierz Wenta) 157
Czesław Plewka, Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2015, ss. 484 (Stefan M. Kwiatkowski) 160
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 165