Zasady naboru

Warunki rekrutacji

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych – magisterskich lub licencjackich, spełniający warunki uczestnictwa określone dla danej specjalności studiów podyplomowych.

Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok, zajęcia dla kolejnych edycji studiów rozpoczynają się z początkiem semestru zimowego lub letniego.

Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych należy złożyć w Centrum Obsługi Studenta (lub przesłać na adres uczelni: 71-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 15) komplet dokumentów (“Wymagane dokumenty”), pliki z drukami Podania i Kwestionariusza osobowego można ściągnąć ze strony internetowej uczelni (“Pliki do pobrania”).