Zarządzanie w ochronie zdrowia

Cel studiów:
Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie funkcjonowania podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem ich relacji
z organami założycielskimi i Narodowym Funduszem Zdrowia.
Program nakierowany jest na wykształcenie u słuchaczy umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników.
Podstawa prawna studiów:
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia. Słuchaczami mogą być: osoby zakładające podmioty lecznicze, pracownicy i kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji publicznej (jednostek samorządu terytorialnego) współpracującej lub nadzorującej działalność podmiotów leczniczych.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1900 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki