Zarządzanie oświatą

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które pozwolą efektywnie wykonywać zadania kierownicze, wychowawcze i edukacyjne oraz skutecznie rozwiązywać problemy wynikające z funkcji kierownika zakładu pracy działającego w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1200 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki