Zarządzanie kapitałem ludzkim

Cel studiów:
Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania kapitałem ludzkim oraz prawa pracy, rynku pracy, psychologii i socjologii pracy. Znajomość technik twórczego myślenia pozwoli absolwentom na bycie liderami w tworzeniu i kształtowaniu organizacji w przedsiębiorstwie.
Podstawa prawna studiów:
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i średniego szczebla organizacji, pracowników pionów kadrowych oraz osób pragnących zdobyć nową specjalność zawodową.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki