Zapraszamy na III Festiwal Kół Naukowych “Moje Pasje”

Zapraszamy na III Festiwal Kół Naukowych “Moje Pasje”

Festiwal Kół Zainteresowań Szkół Ponadgimnazjalnych pn. „Moje Pasje” odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 15. Celem festiwalu jest promocja i upowszechnianie zainteresowań oraz pozalekcyjnych form spędzania czasu wolnego młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami oraz opiekunami kół zainteresowań. Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz certyfikat „Najciekawsze Koło Zainteresowań województwa zachodniopomorskiego 2017”.

Szczegóły: tel. 91 422-04-22
oraz na stronie internetowej http://wshtwp.pl/festiwal/