Zapobieganie agresji i przemocy w szkole + Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)®

Zapobieganie agresji i przemocy w szkole
z certyfikowanym kursem Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)®

(bez dodatkowych opłat)

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych do skutecznego realizowania działań wychowawczych i profilaktycznych w celu tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska społecznego w szkole. Program proponowanej formy doskonalenia zawodowego nawiązuje do założeń drugiego celu szczegółowego rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego treść odnosi się do zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Podstawa prawna:

Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:
Wpisowe
– 100 zł
Czesne za jeden semestr – 1400 zł
Opłata za świadectwo – 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kurs Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)®

nadaje kompetencje do prowadzenia:

  • treningu grupowego z młodzieżą agresywną;Bez nazwy-1
  • treningu umiejętności prospołecznych;
  • treningu kontroli złości;
  • wnioskowania moralnego.

Kurs uprawnia do prowadzenia treningu zgodnie z licencją Trenera Grupowego (ART)® oraz do korzystania z pomocy dydaktycznych opracowanych przez twórców metody.

Prowadząca kurs: Ewa Joanna Morawska – pedagog, trener komunikacji interpersonalnej, jedyna w Polsce, a jedna z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Mistrz Trenerski (ART)® – Treningu Zastępowania Agresji. Współautorka programu „Dziękuję, Nie” i „Praktyk Zastępowania Agresji (ART)”.

Grupy 12 osobowe.
Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów ART®, wskazany jest udział dwóch osób.

Kierunki