Wypożyczalnia Sprzętu Specjalistycznego

Studenci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą wypożyczać sprzęt specjalistyczny ułatwiający proces dydaktyczny w trakcie nauki. Decyzję w sprawie użyczenia podejmuje Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych na podstawie złożonego wniosku do BON. Podstawą użyczenia sprzętu stanowi umowa zawarta pomiędzy Wyższą Szkoła Humanistyczną TWP w Szczecinie a studentem, która określa szczegółowy zakres zobowiązań każdej ze stron. Użyczony sprzęt może być wykorzystywany przez studenta wyłącznie w celu uzyskania dostępu do informacji i zajęć związanych z tokiem studiów.


Wypożyczalnia dysponuje następującymi urządzeniami:

Lp. Nazwa urządzenia Opis Ilość
1. Laptop komputer przenośny 4
2. Window Eyes programy udźwiękawiające Window Eyes 6
3. Ivona rehabilitacyjna pakiet rehabilitacyjny w skład, którego wchodzi program wspierający słuchanie, oraz tworzenie książek mówionych 6
4. dyktafon Olimpus dyktafon 4
5. Skanline skaner przenośny, ręczny, kolorowy 4
6. Powiększalnik elektroniczny przenośny powiększalnik elektroniczny, zaprojektowany do czytania 1
7. E-book 9,7 cali czytnik książek elektronicznych 3

Kontakt
Dodatkowych informacji nt. możliwości wypożyczenia sprzętu udziela p. Barbara Pick tel. 91-422-04-22, bpick@wshtwp.pl

BON logo
  • Piątek zjazdowy 08:00-16.00
    Monte Cassino 15 w Szczecinie

  • Kontakt:
    bpick@wshtwp.pl

    tel. 91-422-0-422 wew.114