Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do diagnozy i wsparcia rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz do współpracy z rodziną dziecka.
Studia przygotowują do podjęcia pracy w szkołach podstawowych (w tym w specjalnych), w ośrodkach oraz w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli;
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…).
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna z przygotowaniem pedagogicznym.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki