Kryminologia

Studia II stopnia

Kryminologia to nauka o przestępstwach i ich uwarunkowaniach, ale także o ofiarach przestępstw. Przedmiotem jej zainteresowań jest poznanie przyczyn przestępstwa i przestępczości, dostarczanie narzędzi do opisu tych zjawisk, poznanie przestępcy, dostarczanie wiedzy o sposobach zapobiegania przestępczości. Dzięki wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom zdobytym na studiach magisterskich student będzie przygotowany do skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz współpracowania ze służbami mundurowymi i z szeroko rozumianym sektorem bezpieczeństwa.

Proponujemy w ramach tego kierunku dwie specjalności:

Psychologia śledcza

Psychologia śledcza jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która integruje wiedzę i doświadczenie z różnych obszarów – psychologii, prawa, kryminalistyki, kryminologii i medycyny sądowej – dla potrzeb wykrywania sprawców przestępstw.
Specjalizacja na studiach kryminologicznych Psychologia śledcza umożliwi studentom zapoznanie się z tajnikami pracy profilerów, którzy wspomagają śledztwa w skomplikowanych przypadkach, kiedy znana jest ofiara lub znane są skutki czynu, ale nie znany jest jego sprawca.
Profilowanie bazuje na ogólnym założeniu wstępnym, że skutki każdego zachowania zawierają piętno osobowości człowieka, który je wywołał. Dlatego studenci zdobędą wiedzę i będą praktyczne trenować umiejętności tworzące merytoryczny warsztat profilera. Nauczą się wykorzystywać wiedzę o osobowości sprawców przestępstw, w szczególności wiedzę o mechanizmach zachowania m.in. sprawców zabójstw, przestępstw seksualnych, nauczą się zbierać dane wiktymologiczne oraz analizować i integrować szczegółowe informacje zebrane podczas śledztwa oraz wszelkie inne dane związane ze zdarzeniem.
Studia są adresowane przede wszystkim do osób, które chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie wykorzystania psychologii śledczej, a w przyszłości podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości.

Kryminologia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego

Kryminologia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego to specjalność, na której zajęcia prowadzą profesjonaliści – praktycy najwyższej klasy, pragnący podzielić się ze studentami ogromną wiedzą i doświadczeniem. Wśród niewątpliwie atrakcyjnych zagadnień znajdą się: terroryzm, przestępczości zorganizowana, przestępczości pospolita, przestępczości stadionowa, suicydologia, wiedza o zarządzaniu kryzysowym, zarządzanie zasobami ludzkimi, elementy prawa Unii Europejskiej i Rady Europy, kształtowanie postaw obywatelskich oraz szeroko rozumiana profilaktyka w zagrożeniach wewnętrznych. Zajęcia w znacznej części oparte będą na aktywności realizowanej w trakcie zajęć praktycznych. Proponujemy również podstawy wyszkolenia strzeleckiego oraz samoobrony w teorii i praktyce.
Zajęcia i uzyskane umiejętności mają na celu uzmysłowienie studentom, z jakimi zagrożeniami mogą się oni spotkać w trakcie funkcjonowania jako obywatele, pracownicy, funkcjonariusze czy choćby rodzice. Zakładamy, że ta ugruntowana wiedza, podana w sposób atrakcyjny, powinna zagwarantować umiejętność diagnozy, analizy i gradacji celów. Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności sprawiające, że absolwent naszej uczelni stanie się pożądanym i dobrze wykształcony profesjonalistą, którym będą zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, administracja państwowa, służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.

Kierunki II stopnia

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości