Kryminologia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego

Studia II stopnia

Kryminologia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego to specjalność, na której zajęcia prowadzą profesjonaliści – praktycy najwyższej klasy, pragnący podzielić się ze studentami ogromną wiedzą i doświadczeniem. Wśród niewątpliwie atrakcyjnych zagadnień znajdą się: terroryzm, przestępczości zorganizowana, przestępczości pospolita, przestępczości stadionowa, suicydologia, wiedza o zarządzaniu kryzysowym, zarządzanie zasobami ludzkimi, elementy prawa Unii Europejskiej i Rady Europy, kształtowanie postaw obywatelskich oraz szeroko rozumiana profilaktyka w zagrożeniach wewnętrznych. Zajęcia w znacznej części oparte będą na aktywności realizowanej w trakcie zajęć praktycznych. Proponujemy również podstawy wyszkolenia strzeleckiego oraz samoobrony w teorii i praktyce.
Zajęcia i uzyskane umiejętności mają na celu uzmysłowienie studentom, z jakimi zagrożeniami mogą się oni spotkać w trakcie funkcjonowania jako obywatele, pracownicy, funkcjonariusze czy choćby rodzice. Zakładamy, że ta ugruntowana wiedza, podana w sposób atrakcyjny, powinna zagwarantować umiejętność diagnozy, analizy i gradacji celów. Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności sprawiające, że absolwent naszej uczelni stanie się pożądanym i dobrze wykształcony profesjonalistą, którym będą zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, administracja państwowa, służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.

Rekrutacja

Studia drugiego stopnia są prowadzone na kierunkach:
PEDAGOGIKA
KRYMINOLOGIA
PRACA SOCJALNA

Studia prowadzone są w następujących trybach:
studia stacjonarne (dzienne)
studia niestacjonarne (zaoczne)
studia niestacjonarne (wieczorowe dla pracujących)
Studia wieczorowesystem studiów niestacjonarnych, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych do wieczornych. Oferta skierowana przede wszystkim do osób pracujących, które nie chcą studiować w weekendy. Liczba godzin studiów zaocznych i wieczorowych jest taka sama w związku z tym odpłatność za studia jest również taka sama.


Specjalności na kierunku pedagogika:

– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną
– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
– Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym
– Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Specjalności na kierunku kryminologia:
– Psychologia śledcza
– Kryminologia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego

Specjalności na kierunku praca socjalna:
– Organizacja pomocy społecznej
– Praca socjalna z rodziną

Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się na kierunek.
Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się w ramach wolnego naboru.
Uruchomienie kształcenia na kierunku i specjalności zależy od liczby kandydatów.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Umowa o naukę – 2 egzemplarze
3. Kserokopia świadectwa dojrzałości
4. odpis dyplomu – dot. studiów II stopnia
5. kserokopis suplementu do dyplomu – dot. studiów II stopnia
6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. osób z nową maturą i innych posiadających odrębne świadectwo ukończenia szkoły średniej)
7. Ksero dowodu osobistego
8. 4 zdjęcia (podpisane, o wym. 3,5 x 4,5 cm)
9. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni:
Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
10. Deklaracja płatności czesnego
11. Deklaracja wyboru języka – dot. studentów I-go stopnia
12. Odpis aktu małżeństwa ( w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości) – kserokopia
13. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Możesz się też zrekrutować off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas:

Kierunki II stopnia

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości