Specjalność translatoryczna

Studia I stopnia

Powyższa specjalność przygotowuje studentów do wykonywania zawodu tłumacza.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne tłumacza znajdują się m.in.:

 • Teoretyczne podstawy translacji
 • Teoria i pragmatyka przekładu
 • Język specjalistyczny
 • Tłumaczenia fachowe
 • Techniki przekładu pisemnego i ustnego

Istotnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w biurach tłumaczeń, firmach i instytucjach, w których jest zapotrzebowanie na tłumaczenia z języka/i na język niemiecki i/lub hiszpański.

Kwalifikacje absolwenta umożliwiają podejmowanie różnych prac wymagających dobrej znajomości języka obcego i kultury danego obszaru językowego oraz prac tłumaczeniowych.

Dzięki znajomości dwóch języków, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w takich miejscach pracy, jak m.in.:

 • biura tłumaczeń
 • agencje reklamowe
 • media (stacje telewizyjne, radiowe)
 • redakcje i wydawnictwa
 • sektor turystyki i hotelarstwa
 • urzędy
 • działy administracji w firmach i instytucjach mających kontakty międzynarodowe
 • firmy zagraniczne i firmy polskie, współpracujące z zagranicą
 • organizacje międzynarodowe

Rekrutacja

Studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:

ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – inżynierskie studia I stopnia
KRYMINOLOGIA
LINGWISTYKA STOSOWANA,
PEDAGOGIKA,
ZARZĄDZANIE KRYZYSEM INDYWIDUALNYM,

Studia prowadzone są w następujących trybach:

 • studia stacjonarne (dzienne) w Szczecinie
 • studia niestacjonarne (zaoczne) w Szczecinie
 • studia niestacjonarne (wieczorowe dla pracujących) w Szczecinie
  Studia wieczorowesystem studiów niestacjonarnych, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych do wieczornych. Oferta skierowana przede wszystkim do osób pracujących, które nie chcą studiować w weekendy. Liczba godzin studiów zaocznych i wieczorowych jest taka sama w związku z tym odpłatność za studia jest również taka sama.

Specjalności na kierunku Pedagogika:
– Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
– Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
– Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (NOWOŚĆ)
– Edukacja dorosłych z gerontologią

Specjalności na kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym:
– Zarządzanie kryzysem psychologicznym
– Zarządzanie kryzysem bezpieczeństwa

Specjalności na kierunku Lingwistyka stosowana:
– Specjalność translatoryczna
– Dwuprzedmiotowa specjalność nauczycielska

Specjalności na kierunku Administracja:
– Administracja samorządowa
– Administrowanie bezpieczeństwem

Specjalności na kierunku Kryminologia:
– Detektywistyka z elementami kryminalistyki (NOWOŚĆ)
– Kryminologia penitencjarno-kuratorska
– Prewencja kryminalna (NOWOŚĆ)

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy:
– Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
– Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia odbywa się na kierunek.
Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się w ramach wolnego naboru.
Uruchomienie kształcenia na kierunku i specjalności zależy od liczby kandydatów.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Umowa o naukę – 2 egzemplarze
3. Kserokopia świadectwa dojrzałości
4. odpis dyplomu – dot. studiów II stopnia
5. kserokopis suplementu do dyplomu – dot. studiów II stopnia
6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. osób z nową maturą i innych posiadających odrębne świadectwo ukończenia szkoły średniej)
7. Ksero dowodu osobistego
8. 4 zdjęcia (podpisane, o wym. 3,5 x 4,5 cm)
9. Dowód wniesienia opłaty wpisowej* na konto uczelni:
Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746 *)jeśli jest wymagana
10. Deklaracja płatności czesnego
11. Deklaracja wyboru języka – dot. studentów I-go stopnia
12. Odpis aktu małżeństwa ( w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości) – kserokopia
13. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Możesz się też zrekrutować off-line czyli pobrać, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas