Socjoinformatyka

Cel studiów:
Celem studiów jest kształcenie osób o umiejętnościach informatycznych, które posiadają zainteresowania z zakresu nauk społecznych.
Absolwent będzie miał wiedzę i umiejętności z zakresu socjologii i zarządzania,
a ponadto będzie potrafił posługiwać się narzędziami informatycznymi w celu gromadzenia i przetwarzania wiedzy.
Podstawa prawna studiów:
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1100 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki